18. Työväen osuuskauppa Taisto 1905-1959

09.11.2021

18. TYÖVÄEN OSUUSKAUPPA TAISTO Iisalmen Työväen Osuuskauppa perustettiin vuonna 1907. Haajaisilta löytyi heti osuuskauppa-asian tukijoita ja työväenyhdistyksen kokouksessa 2.6.1907 oli mahdollisuus kirjoittautua osuuskaupan jäseneksi. Kauppa avasi sivuliikkeen Haajaisilla vuonna 1909 Ales Säisän Täperään rakennuttamassa "kauppakartanossa" ja järjesti 16.7.1911 "kahvi-illatsun", johon olivat tervetulleita jäsenet ja vakituiset asukkaat. Tarkoituksena oli Savon Työmiehessä 3.8.1911 ilmestyneen nimimerkki "Kydön" selostuksen mukaan selvittää ostajakunnan suuruutta ja tehdä osuustoimintaaatetta tunnetuksi. Kaupan asiakaskunnan perusta koostui vasemmiston kannattajista. Kaupassa asioivat kuitenkin käytännössä kaikki kyläläiset, mm.nuorisoseura suoritti jo 1920-luvulla hankintoja "osulasta". Talolliset ostivat 1940-1960-luvulla kaupasta väkirehuja ja polttopuita. Osuuskauppa muutti 1920-luvulla uusiin tiloihin Palosuolle. Liikerakennus tehtiin Eikanmäeltä siirretystä talosta tien varteen Tuomipuron rannalle. Eikanmäen mansardikattoinen rakennus oli valmistunut vuonna 1905. Iisalmen Osuuskauppa muutti vuonna 1924 nimensä Työväen Osuuskauppa Taistoksi. Vuonna 1932 nimi muuttui Ylä-Savon Osuusliikkeeksi. Haajaisten myymälä toimi Palosuon talossa 1950-luvun lopulle saakka, jolloin talon eteläpäähän rakennettiin kuisti ja kioski. Tie kulki tuolloin rakennuksen länsipuolelta ja kaupan sisäänkäynti oli tien puolella rakennuksen viistotussa kulmassa. Talo muutettiin myöhemmin asuinrakennukseksi. Osuusliike Ylä-Savo rakennutti uuden kaupan lähemmäksi koulua paikalle, jossa myymälä palveli vuoteen 1968. Osasyynä myymälän lakkauttamiseen oli, että 1960-luvun puolivälistä lähtien myymälänhoitajat vaihtuivat monta kertaa vuodessa. Osuusliike Ylä-Savo lähetti työhön tyttösiä ja poikasia, jotka sulkivat kaupan ruokatuntinsa ajaksi, mikä kyllästytti asiakkaita. Osuusliikkeen myymälässä saattoi tallettaa myös rahaa liikkeen säästökassaan. Varsinaista osuuskassaa Haajaisilla tai Konolanmäessä ei toiminut, mutta Haajaisilta liittyi väkeä vuonna 1907 perustettuun Valkeisen osuuskassaan.

Tältä näytti entinen taiston ja Ylä-Savon myymälä 1990-luvulla. Kuva Eeva Huttunen.