10. Viisala. Asuttu 1615 lähtien, luultavasti jo 1500-luvulla. Kivikautinen löytö. Reikäkivet. Tarina aarrekätköstä.

09.11.2021

10. VIISALA Viisala , entinen Paistinlahti, on ollut Kumpulaisten suvun sukutila vuodesta 1614 lähtien. Asutusta on tällä paikalla ollut jo paljon aikaisemmin, luultavasti jo 1500-luvulla. Aiemmin tilalla on asunut Partasia. Viisalan tilalta on 1960-luvulla löydetty kaksi reikäkiveä, jotka ajoittuvat kivikauteen, todennäköisesti kampakeraamiseen aikaan 4200-2500 ekr, mahdollisesti vieläkin vanhemman esikeraamisen Suomusjärven kulttuurin piiriin. Tilan nykyinen nimi on luultavasti tullut lukuisten Visa-nimisten isäntien mukaan. Latja-rosvon aarrekätkö Uitinsillan tienoilla. 

HIRSIPUUNLAHTI Hirsipuunlahti on saanut nimensä tarinan mukaan hirtetystä koijarista joka oli varastellut kyläläisiltä. Hirsipuunlahti sijaitsee Viisalan lähellä Uitinmäen takana. ( Jouko Kokkonen, Hajallaan ku Haajaiskylä-koossa ku Konolanmäki. Aluearkkitehti Mirja Nuutinen, Haajaisten kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma.)